Skip to main content

Ymo Hartzema

sergeant 1 - bd
.

Met verwondering lees ik zijn ontboezemingen op Facebook.
Ben je de schaamte voorbij als je zo uiting geeft aan je diepste gevoelens, of steekt er iets anders achter?

Het woord ‘Grombaard’ kent zijn oorsprong in begin negentiende eeuw en is een ander woord voor een oudgediende, een veteraan.

Luister in deze derde aflevering van de Grombaard Podcast naar het verbijsterende verhaal van een kerel met een schier onuitputtelijke wilskracht: veteraan sergeant1 bd Ymo Hartzema.

KLIK OP PLAY-BUTTON HIERONDER OM DE YOUTUBE FOTO'S-VIDEO TE BEKIJKEN.


The Chapel of Four Chaplains

‘The Chapel of Four Chaplains’ is op 3 februari 1951 in tegenwoordigheid van de Amerikaanse president H.S. Truman ingesteld. Dit ter herinnering van vier geestelijke verzorgers die op 3 februari 1943 aan boord van het Amerikaanse transportschip Dorchester op een dappere en gedenkwaardige wijze het leven lieten. The Chapel of Four Chaplains is een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt samenwerking en onzelfzuchtige dienstverlening tussen mensen aan te moedigen. The Chapel bevordert verder de gedachte: ‘Eenheid zonder uniformiteit’.

Het Legion of Honor Program

Het Legion of Honor Program is ingesteld om publieke personen te erkennen die onzelfzuchtig diensten aan de gemeenschap, het land of de mensheid hebben betoond, zonder acht te slaan op ras, religie, of geloofsovertuiging, gezindte, overeenkomstig het gedachtegoed van de vier geestelijke verzorgers.

Het Legion of Honor Program omvat de Legion of Honor Award, de Humanitarian en de Bronze Medaillon. Deze kunnen worden toegekend voor bewezen dienstverlening.

Stichting Veteranen Platform

Het Veteranen Platform heeft het besluit van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2002 een commissie ingesteld die het Dagelijks Bestuur zal adviseren bij het doen van voordrachten voor toekenning van een erkenning volgens het Amerikaanse Legion of Honor Program.

Het gaat hierbij om een duidelijke herkenbaarheid van de bijzondere verdiensten jegens de Nederlandse veteranen, die in voorkomend geval verder reiken dan op basis van de professionele of organisatorische positie mag worden verwacht.

Ymo Hartzema is op 1 oktober 2021 onderscheiden met ‘The Legion of Honor Bronze Medallion’

'Like' wat je ziet?

Klik op de knoppen hieronder en volg ons, krijg je geen spijt van! Thanks.