Skip to main content

STICHTING JOUW VERHAAL

PLATFORM VOOR LEVENSVERHALEN

MISSIE


Het begon als de Mutsdas Podcast waarin levensverhalen van commando gebrevetteerden worden vastgelegd. Het is uitgegroeid tot een platform.

Stichting Jouw Verhaal kent, voor nu, drie podcast series. Deze bieden een ‘inkijk’ in de levensloop van hen (militair/ politie) die zich hebben ingezet voor de verdediging van onze eigen Nederlandse rechtsstaat en de opbouw en bestendiging van enige vorm van rechtsstaat in gebieden buiten het Nederlands grondgebied. Deze ‘inkijk’ verschaft een indringende, realistische en boeiende ‘spiegel’ waarin het educatieve doel, weliswaar niet als focus, maar op een meer subtiele wijze wordt bereikt. Het zal bijdragen aan een beter besef over de waarde van de eigen rechtsstaat en het nut om dit uit te dragen in die delen van de wereld waar dat nog niet zo vanzelfsprekend is. Het zal bijdragen aan het besef van de ‘reason why’ wij als Nederland ons daartoe inzetten, ergo waarom onze veteranen zich daarvoor inzetten en hun trots aan verlenen.

Waardering voor militairen en politie start met ‘begrijpen door te luisteren’. Een onderschatte kracht waarin de podcast weliswaar geen therapie is, maar wel degelijk therapeutisch werkt. Een fenomeen dat we vaak onderschatten en dat zo eenvoudig binnen handbereik ligt.BESTUUR

Voorzitter: Theo Alsemgeest

Secretaris: Evert Top

Penningmeester: Jan Bart Wilschut

HOST

Host: Stefan Vreugdenburg
(initiatiefnemer Mutsdas Podcast)


Digitale presentatie: Nico Somerwil

JOUW VERHAAL

Heb jij ook een voor de doelgroep leuk en/of interessant (levens)verhaal?  Neem dan contact met ons op.

Je kunt ook als groep (peloton/ploeg/team/etc.) bijdragen om tot een thema pagina te komen waarin je de gezamelijke herinneringen als groep levend kan houden bijv. via anekdotes, foto's, video's e.d. 

Zo geef je deelbare herinneringen een mooie plek, ook voor je dierbaren.  

DONATIES

Om continuiteit te verkrijgen in het vastleggen en beoogd vereeuwigd ontsluiten van de unieke en bijzondere levensverhalen zijn we als stichting afhankelijk van vrijwillige hulp en donaties om louter de onvermijdelijk te maken kosten te kunnen dekken.

Jouw bijdrage, klein of groot, is heel belangrijk voor ons (stichting en vele luisteraars van onze podcast). Dus als je iets terug kunt en wilt doen dan graag. Help jij ons om blijvend door te kunnen gaan en in de nabije toekomst meer ambities te kunnen realiseren?

Stichting Jouw Verhaal
IBAN nummer: NL72 INGB 0006 2702 59

Stichting Jouw Verhaal

Vestigingsadres:
Drouwenerzand 29
6718 MC Ede

E-mail: informatiesjv@stichtingjouwverhaal.nl

KVK: 82473714