Skip to main content

12e Jan Willem Pettermars 2022

Vrijdag 14 oktober 2022

Maandag, 29 augustus 2022

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 1. Doelstelling
  De Commandovereniging Midden Nederland, organiseert de 12e Jan Willem Pettermars. 
 2. Datum & locatie
  De J.W. Pettermars wordt gehouden op vrijdag 14 oktober 2022.
  Dorpshuis ‘de Twee Marken’, Trompplein 5, Maarn, telefoon 0343 44 27 06 
 3. Start
  Deelnemers mogen zich melden 7.45 - 8.15 uur. De wandeling begint stipt om 8.30 uur.
  Wie na 8.30 uur in Maarn aankomt, kan telefonisch contact opnemen met de marsleiders:
  • Jan Middelkoop - 06 42 20 14 80
  • Marco Venema - 06 47 94 04 45 
 4. Inschrijven per mail: jwpettermars@gmail.com
  Graag het volgende vermelden bij de inschrijving 
  • aanmelding deelname Jan Willem Pettermars 
  • voornaam, achternaam (evt. roepnaam) 
  • registratienummer 
  • straat, huisnummer, postcode en woonplaats 
  • voor de gerechtigden: de lichting 
  • voor overigen: de KCT dienst periode 

 Inschrijving is mogelijk voor iedereen die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret en iedereen die gedurende tenminste 6 maanden behoort of heeft behoord tot het personeel van het KCT. De inschrijving is geldig na ontvangst van het inschrijfgeld. 
Om organisatorische redenen is de kennis over het aantal deelnemers van belang. Gelieve de inschrijving & betaling zo spoedig mogelijk uit te voeren 

 1. Inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor de kosten van de lunch en het bloemstuk voor op het graf van wijlen kapitein J.W. Petter. Graag de betaling direct na aanmelding overmaken:
  € 12,50 NL68 INGB 0000 136 827
  tnv COV Midden Nederland
  vermeld erbij: JWP mars 
 2.  Bekendheid met huishoudelijk reglement
  Door inschrijving verklaart de deelnemer in te stemmen met de inhoud van dit huishoudelijk reglement en het zonder enige reserve te aanvaarden. 
 3. Beslissing bestuur & weigering
  In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de COV Midden Nederland. Het bestuur is gerechtigd een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
 4. Tenue
  Het voorgeschreven tenue:
  • zwart reünie jack
  • lange zwarte broek, dient de deelnemer zelf te regelen
  • groene baret, of anders zoals blanco of para (Belgie)
  • groene polo voorzien van een van onderstaande logo’s 
   commando wandeling 2022 1 commando wandeling 2022 2

  • groene polo met COWS-embleem is bij de start te koop voor € 15,00
  • accessoires zoals rugzak en heuptas zijn toegestaan, bij voorkeur in donkere kleur. 

 Denk aan de uniformiteit. Als de deelnemer niet over het juiste tenue beschikt is deelname helaas niet mogelijk. Voorbeeld: korte broek, grijze of blauwe broek zijn niet toegestaan! 

 1. Logistiek
  De wandelafstand is circa 30 km. De lunch wordt aangeboden bij het Korps Mariniers.
  Het is mogelijk om halverwege de mars in te stappen als dat vooraf bij de aanmelding & inschrijving al wordt aangegeven. Deelnemers voor de halve afstand mogen zich om 12.00 uur melden bij de ingang van de van Braam Houckgeestkazerne, Oude Arnhemse Bovenweg 1d, Doorn. De lunch kan dan gezamenlijk gebruikt worden. 
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
  Het bestuur van de COV Midden Nederland gebruikt de persoonsgegevens om een lijst van deelnemers te kunnen samenstellen en om de deelnemers daarmee tussentijds te kunnen informeren. Op de deelnemerslijst wordt vermeld: naam, woonplaats en lichting. De woonplaats is voor deelnemers handig om met collega’s te kunnen carpoolen.
  De gegevens worden niet met derden gedeeld. Met de inschrijving geven de deelnemers tevens aan geen bezwaar te hebben tegen de vermelding van de naam, woonplaats en lichting op de deelnemerslijst en/of naam en eventueel het plaatsen van een foto in een artikel voor “de Groene Baret” 
 3. Aansprakelijkheid
  De COV Midden Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkheden. 
 4. Best man
  Aan het eind van de dag zal door het bestuur de ‘best man’ bekend worden gemaakt. 
 5. RIVM
  De 12e J.W. Pettermars zal alleen doorgang vinden wanneer ivm verspreiding van het Coronavirus, de door het RIVM en/of regering voorgeschreven regelementen en adviezen hiervoor de mogelijkheid bieden. Als op 14 oktober aangepaste maatregelen geadviseerd en/of opgelegd worden, zijn de deelnemers verplicht zich hiernaar te gedragen.