Skip to main content

Bezoek aan veteraneninstituut

Donderdag, 15 juli 2021

Vandaag, 15 juli 2021, heeft Stefan namens de Stichting Jouw Verhaal het veteraneninstituut te Doorn bezocht. Hij was daar om zich breder te oriënteren op onze Grombaard (veteranen) en Sobat (Indië veteranen) doelgroepen en ter grondige voorbereiding op een binnenkort te houden ‘levensverhaal’-gesprek.

Tijdens dit bezoek is hij hartelijk ontvangen en perfect geholpen door Jeoffrey van Woensel (researcher expertisecentrum) en heeft hij meteen ook goede contacten kunnen leggen. Wordt zeker vervolgd dus.

Je bent er maar druk mee Stefan, hulde!!