Skip to main content

Mobilisatie-Oorlogskruis postuum uitgereikt aan August Marie Bakhuys Roozeboom

Bron: Historische Commissie KCT (HC)

Vrijdag 7 juli was een indrukwekkende dag op de Engelbrecht van Nassau kazerne in Roosendaal.

21 nieuwe Commando’s liepen ‘s morgens vroeg onder de poort door om later in de ochtend de Groene Baret te mogen ontvangen.

Voorafgaande aan de baretuiteiking was er een indrukwekkende ceremonie waarbij Postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis werd uitgereikt aan August Marie Bakhuys Roozeboom.

August Bakhuys Roozeboom.

bakhuys roozeboom 05De eerste gesneuvelde Commando, omgekomen tijdens operatie Market Garden, 19 september 1944.

Na een toespraak van C-KCT overhandigde Kolonel Smeets het Mobilisatie-Oorlogskruis, in het bijzijn van Familieleden, aan achterneef Willem Bakhuys Roozeboom, zelf drager van de Groene Baret.
Willem sprak een paar woorden als dank. Hieronder zijn woorden:

“Dank u zeer. Dit doet de familie erg veel.

Het is een grote eer om deze onderscheiding voor onze oom/neef/achterneef, maar bovenal Commando in ontvangst te nemen.

Het is niet zozeer het ereteken zelf, maar de erkenning voor een gesneuveld familielid, een commando van het eerste uur die de hoogste prijs betaald heeft in de strijd om de Bevrijding van ons land. Dat deze onderscheiding een aanmoediging mag zijn om dit soort verhalen te blijven herdenken en de moed van mensen zoals jullie te blijven eren.

Dank u wel”


marco beekhuizenIn de ochtend was er nog een zeer bijzonder moment. Dhr Marco Beekhuizen overhandigde een kopie van het dagboek van zijn vader aan C-KCT kolonel Smeets. Dit gebeurde in de Historische Collectie KCT. De vader van Marco was verzetsstrijder gedurende WO2 en direct betrokken bij Operatie Market Garden. Hij was samen met August Bakhuys Roozeboom in een Jeep onderweg naar de brug in Arnhem toen zij in een vuurgevecht kwamen waarbij de Commando August Bakhuys Roozeboom sneuvelde. In het dagboek staat omschreven hoe verzetsman Beekhuizen dit beleefde. Details die lange tijd onbekend waren.

De HC dankt ook dhr Roel Rijks voor zijn support tot het tot stand komen van de toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis aan August Bakhuys Roozeboom.

Foto’s gemaakt door Dhr Leo van Westerhoven.

Luister naar de korte podcast met het verhaal van oud-commando Willem Bakhuys Roozeboom over de aanloop naar, de beleving van, deze bijzondere en indrukwekkende gebeurtenis en het verrassende vervolg daarop.