Skip to main content

Normandië Memorial Mars 2022

Zaterdag 8 mei 2021 heeft Stefan meegelopen met een training voor de Normandië Memorial Mars 2022.

Want.. 29 voormalige commando's lopen in 2022 ter ere van het Korpscommandotroepen en de Canadese bevrijders een tocht van 1000 km in 21 achtereenvolgende dagen van Normandie naar Roosendaal.

Gedurende deze trainingsdag rondom Katwijk en veel omgeving, en af en toe buiten een gebaand paadje, is Stefan het gesprek aan gegaan met enkele deelnemers en o.a. naar, letterlijk, de beweegredenen gevraagd. Weer een mooi verhaal geworden, luister maar.

NUNC AUT NUNQUAM

“Nu of nooit” is de wapenspreuk van het Korps Commandotroepen. Deze spreuk geeft het onverzettelijke weer waar alle commando’s over dienen te beschikken. En onverzettelijk moet je wel zijn wanneer je besluit aan deze herdenkingsmars deel te nemen. Ook al ben je (oud-)commando en dus wel wat gewend! Dezelfde onverzettelijkheid typeert overigens ook mensen met een spierziekte.

Het is vooral vanwege het onverzettelijke dat het Prinses Beatrix Spierfonds verguld is met dit initiatief, de Normandie Memorial Mars 2022. Een herdenkingsmars van Sainte-Mere-Eglise naar Roosendaal, ruim 1020 kilometer in 21 dagen Gemiddeld leggen de 29 deelnemers per dag ongeveer 50 kilometer af: over onverzettelijk gesproken!

Graag roepen wij u op om de Normandie Memoriaal Mars 2022 van harte te ondersteunen. Dat kunt u doen door een financiële bijdrage te leveren om de kosten voor de deelnemers binnen de perken te houden. Denk hierbij aan een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Daarnaast door deze mars te delen onder uw vrienden en bekenden. Om hiermee meer ruchtbaarheid te geven aan dit geweldige initiatief.

Drs. Jan-Ite de Ruijter
Directeur Prinses Beatrix Spierfonds.