Skip to main content

In memoriam:

Generaal-Majoor b.d. J.J.J.M.M. Vos

Vrijdag, 22 juli 2022

In Memoriam: Oud-voorzitter van de BOSS, generaal-majoor b.d. J.J.J.M.M. Vos (J3M2 Vos)

“Zo dat was het dan; Het zit erop!”

Dat is de koptekst op de rouwkaart van onze oud-voorzitter, generaal-majoor der Infanterie buiten dienst Jacques Vos. Het is tekenend voor de persoon die hij was.

Op 9 juli 2022 overleed hij in verzorgingshuis Het Gouden Hart in Harderwijk, op de leeftijd van 87 jaar. Zijn gevoel voor humor bleek ook uit de manier waarop hij zijn initialen droeg: J³M². Zo ondertekende hij zijn stukken en zijn columns in Strijdend Nederland, maar zo droeg hij ook zijn naam op het naamlint op het uniform.

Jacques Vos is geboren in 1934 in het Limburgse Echt en heeft als kind de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ook maakte hij als 10-jarige de bevrijding van Limburg mee. Mogelijk heeft hij toen ook kennisgemaakt met de eerste Stoottroepers. Dit zo zomaar de motivatie geweest kunnen zijn om commandant van het Regiment Stoottroepen te worden. Maar daar begon hij zijn militaire carrière niet. Als luitenant diende hij bij het Korps Commando Troepen. Hij was trots op de groene baret die hij daarvoor moest halen. Daarover zei hij altijd dat dát het enige is, wat hij écht heeft verdiend. Hij is ook een van de weinige generaals, die de uniformpatjes van het KCT met de randen van een generaal (tijdelijk) heeft gedragen.

Jacques Vos is een echte “Koude Oorlog-militair”. Bijna zijn gehele carrière diende hij in die periode. Daarin vervulde hij enkele belangrijke functies. Voor de Stoters was dat natuurlijk de functie van Commandant 41 Pantserinfanteriebataljon, tevens Commandant Regiment Stoottroepen, die hij vervulde van 22.08.77 – 22.06.79.

Van 03.0.982 – 13.11.83 was hij in de rang van kolonel Hoofd van de Sectie G3 van de Staf van UNIFIL, tevens Contingentscommandant van de Nederlandse UNIFIL-troepen. Een uitzending van bijna 14 maanden! In 1984 ontving hij van de ambassadeur van Libanon in Nederland daarvoor de hoogste onderscheiding: de Nationale orde van de Ceder. Hiermee eerde en dankte Libanon symbolisch alle Nederlandse deelnemers aan UNIFIL.

Als kolonel vervulde hij ook als Chef-Staf een functie in de Mobilisatievoorbereiding; een typische Koude Oorlog-activiteit. Later werd hij Commandant van 43 Pantserinfanteriebrigade met de staf in Havelte. Met deze brigade nam hij in 1987 deel aan de oefening Certain Strike in Nedersaksen; één van de grootste NAVO-oefeningen op Duits grondgebied, met een scenario waarin een substantieel deel van het III(US)Corps in Duitsland werd ontplooid in een scenario waarin het Warschaupact de voorwaartse verdediging van de NAVO dreigde te doorbreken. Van 1988 -1991 vervulde hij als generaal-majoor de functie van Commandant 1 Divisie “7 December”. Op 9 november 1989 viel de muur, wat het einde van de koude oorlog inleidde.

Na zijn actieve dienst werd hij in april 2008 voorzitter van de Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS), een functie die hij tot september 2010 vervulde. Bij zijn aantreden kondigde hij al aan, dat hij de functie maar voor één periode zou gaan vervullen en dat hij zich zou gaan richten op zowel het ouder wordende ledenbestand als de groeiende groep jonge veteranen van 13 Infanteriebataljon. Hij gaf daar o.a. invulling aan door in alle vroegte aanwezig te zijn bij de intocht en baretuitreiking aan jonge stoters in Schaarsbergen, maar ook door de uitvoering van het adoptieplan van de kringen van de naar Afghanistan uitgezonden sub-eenheden van 13 Infanteriebataljon en Battle Group 11 onder de vlag van de Stoottroepen. Ook maakte hij zich zorgen om de toekomstbestendigheid en bestuurskracht van de (kringen van de) BOSS en de groei van de jonge kringen. Zijn visie op de Stoottroepen was, zoals zijn opvolger Gyem van Empelen beschreef: “respect voor elkaar, zonder elkaar voor te staan op rang, afkomst of opleiding, maar eerder op wederzijds respect en eigen kwaliteit, om er mét elkaar voor te gaan en vooral om mét elkaar de klus te willen klaren.”

Met het overlijden van generaal-majoor b.d. Jacques Vos verliezen wij een toonaangevende Stoter. We wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.