Skip to main content

Op zoek naar het verhaal van Indische (ome Herman) Rohde

Maandag, 27 juni 2022

Vandaag is Stefan op zoek gegaan naar het verhaal van Indische Rohde ofwel ome Herman. Verhalen over deze markante onderofficier zijn verteld door de zonen Oscar en Lodie maar ook door de collega's uit de tijd dat ze samen bij het Korps Commandotroepen dienden, de nu, Kolonel bd Constandse, Kapitein bd van Woudenberg en Adjudant bd (Bonen Joop) Brouwer.  

Onderweg zijn dus nu de verhalen van herinneringen aan vader en bijzondere collega Rohde. Verhalen om naar uit te kijken.


Pa, op Veteranendag worden de eenheden onderscheiden met het vaandelopschrift Uruzgan. Wij kunnen meepraten met wat u heeft ervaren als Indië veteraan en als respect dragen wij voor dit moment uw baretten en dat u trots op ons mag zijn daarboven.