Skip to main content

25 JUNI 2022 | NEDERLANDSE VETERANENDAG 2022

Een nationaal evenement waar heel Nederland haar veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

Met trots bieden wij op onze website de levensverhalen aan van ook 'onze' veteranen.

Ook willen we aandacht geven en bij deze ook nadrukkelijk vragen voor onze KOUDE OORLOG MILITAIREN.

De Koude Oorlog Militair is gedurende een periode van meer dan 40 jaar, paraat geweest en nog steeds paraat, om de vrijheid van Nederland en West Europa te allen tijde te borgen tegen de dreiging vanuit het Warschaupact, Rusland en het Oosten en daarmee bijdragen aan stabiliteit en vrede binnen Europa.

De Koude Oorlog is heden ten dage nog/weer aanwezig en dus nog steeds actueel. Dit betekent dat ook iedere Nederlandse militair, van alle Nederlandse Krijgsmachtonderdelen / NATRES (beroeps (actief of met FLO), vrijwillig, veteraan en dienstplichtig personeel van alle rangen en standen), een Koude Oorlog Militair is. Ook van deze groep Koude Oorlog Miitairen bieden wij met dezelfde trots hun mooie levensverhalen.